Avr-Group Business Quản lý đội của bạn như một đội bóng đá – Hãy tấn công

Quản lý đội của bạn như một đội bóng đá – Hãy tấn công

Bất kể bạn chọn nhiều nhóm nào, những nhóm đó chắc chắn sẽ yêu cầu được tách thành các phòng ban. Sự đa dạng của các phòng ban có thể phụ thuộc vào nhiều nhóm khác nhau trong tổ chức của bạn. Nhiều người; tuy nhiên, hãy xác định vị trí 3 bộ phận chức năng phạt.

Số lượng nhóm bạn có trong tổ chức của bạn chắc chắn sẽ nguyên quang hai tùy thuộc vào bạn và cũng như những gì được cung cấp trong khu vực của bạn; tuy nhiên, hãy chắc chắn cung cấp một số ý tưởng vững chắc cho số lượng nhóm trong tổ chức của bạn vì nó có thể đặc biệt quan trọng. Ngoài ra, một vài nhóm trong tổ chức của bạn chắc chắn sẽ giảm thiểu mức độ đối thủ cạnh tranh trong khi rất nhiều nhóm chắc chắn sẽ khiến mỗi chủ sở hữu khó có thể tìm ra đủ những game thủ giỏi.

Chắc chắn sẽ có yêu cầu bao gồm các nhóm để thành lập một tổ chức. Số lượng nhóm bạn có trong tổ chức của bạn chắc chắn sẽ tùy thuộc vào bạn và cũng như những gì được cung cấp trong khu vực của bạn; tuy nhiên, hãy chắc chắn cung cấp một số ý tưởng vững chắc cho số lượng nhóm trong tổ chức của bạn vì nó có thể rất quan trọng. Cũng như một vài nhóm trong tổ chức của bạn chắc chắn sẽ hạ thấp mức độ của các đối thủ cạnh tranh trong khi một số nhóm chắc chắn sẽ gây khó khăn cho mỗi chủ sở hữu trong việc tìm kiếm đủ các game thủ xuất sắc. Số lượng phòng ban có thể phụ thuộc vào số lượng nhóm trong tổ chức của bạn. Một số tổ chức chỉ tổ chức một bản nháp đầu tiên khi mới thành lập tổ chức cũng như sau đó cho những người mới sau đó.

Bạn chắc chắn cũng sẽ yêu cầu xác định dựa trên một ủy viên. Rất nhiều ý tưởng cũng cần được đưa ra ngay trong sự lựa chọn của ủy viên của bạn, vì nhiệm vụ này rất cần thiết cho sự thành công của tổ chức của bạn. Anh ta hoặc cô ta chắc chắn sẽ phải trả giá bằng những điểm như bản nháp, xây dựng trò chơi điện tử, thành lập tổ chức, v.v.

Khi thiết lập thời gian làm việc theo thói quen, hãy cố gắng chuẩn bị cho khoảng mười ba trò chơi điện tử. Hãy nhớ rằng điều này đang bỏ qua các trận playoffs của bạn, thường sẽ kéo dài thêm một hoặc 3 tuần nữa. Nguyên tắc cơ bản là thời gian của bạn không kéo dài hơn thời gian NFL bình thường.

Bản nháp của bạn có thể phụ thuộc vào loại tổ chức bạn đã thành lập. Một số tổ chức chỉ tổ chức một bản nháp đầu tiên khi mới thành lập tổ chức và cả sau đó cho những người mới làm quen sau đó. Không có vấn đề gì, khi lần đầu tiên thành lập tổ chức của bạn, bạn chắc chắn sẽ yêu cầu có một bản nháp để chọn người chơi.

Rất nhiều cá nhân; Tuy nhiên, hãy quyết định đăng ký với một tổ chức bình thường nhỏ chỉ để trải nghiệm trò chơi điện tử thú vị. Các tổ chức như vậy thường được sắp xếp với đồng nghiệp, bạn bè tốt hoặc những người thân yêu. Nếu bạn đang thành lập tổ chức ban đầu của mình, điều quan trọng cần lưu ý là thực sự không có phương tiện thích hợp hoặc không chính xác để làm điều đó vì điểm quan trọng nhất là phải có sự thú vị.